THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - M.I.S PROJECT 2017


THỂ LỆ CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - M.I.S PROJECT 2017

1. Mục đích

- Tìm kiếm, phát hiện, khơi dậy các ý tưởng sáng tạo và tạo cơ hội phát triển các tài năng trẻ trong ngành Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin và Quản trị knh doanh.

- Đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng lý thuyết trong học tập và giảng dạy để giải quyết một vấn đề cụ thể, góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Việt Nam.

- Kết nối, thúc đẩy hoạt động của mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý. Kết nối giữa các cơ sở đào tạo, giữa sinh viên với doanh nghiệp, giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.

- Tạo sân chơi trí tuệ, năng động cho các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, mong muốn tích lũy kinh nghiệm, thể hiện bản thân, trải nghiệm một cuộc thi chuyên nghiệp.

2. Đối tượng dự thi

- Các nhóm sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo ngành Hệ thống Thông tin quản lý, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh trên toàn quốc.

- Các doanh nghiệp, cá nhân có quan tâm hoặc hoạt động trong lĩnh vực Hệ thống Thông tin Quản lý, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.

- Tham gia dự thi theo nhóm từ 3 – 7 thành viên, có thể bao gồm 1 giảng viên/ cán bộ hướng dẫn nghiên cứu.

3. Chủ đề cuộc thi

Chủ đề cuộc thi: “Hệ thống thông tin tăng cường năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp

Bài dự thi có thể nghiên cứu về:

+ Tác động của các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin quản lý tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Xây dựng/ phát triển hệ thống thông tin quản lý tăng cường năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp như chăm sóc khách hàng, bảo mật thông tin, quản lý nhân sự, hệ thống thông tin tài chính, kế toán…

+ Quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả/năng suất công việc trong doanh nghiệp.

+ Tác động/ ảnh hưởng của tin học hóa tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh (phần cứng, phần mềm, quy trình sản xuất, chính sách…)

- Số lượng: Mỗi tác giả/nhóm tác giả (gọi chung là tác giả) có thể gửi một hoặc nhiều bài dự thi.

4. Quy định về bài dự thi

- Bài dự thi có thể là một phần mềm quản lý hoặc một đề án phát triển hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp.

- Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định.

- Bài dự thi phải do chính tác giả nghiên cứu, chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa in trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm hay đăng tải các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên khổ giấy A4, các nội dung tham khảo được trích dẫn rõ ràng.

- Không nhận bài dự thi viết tay trên giấy tập, không ghi rõ thông tin tác giả.

- Đối với tác giả gửi nhiều bài dự thi, mỗi bài được viết riêng, không viết chung nhiều bài với nhau.

- Tác giả ghi rõ địa chỉ liên hệ, email và số điện thoại để BTC thuận tiện trong việc liên lạc, xác minh.

- Mỗi bài dự thi phải có tựa đề, phía trên ghi nội dung sau:

M.I.S PROJECT 2017

Tìm kiếm tài năng Hệ thống thông tin quản lý

- Cách thức nộp bài dự thi:

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi dưới dạng file PDF và DOCX qua email: project.mis2017.btc@gmail.com với tiêu đề: [MIS2017] – Tên cơ sở đào tạo – Tên đề tài.

Ví dụ: [MIS2017] – NEU – Xây dựng HTTT kiểm soát nguồn vật tư phục vụ dây chuyền sản xuất PVC tại công ty ABC.

Chú ý: nếu đề tài là một phần mềm thì ngoài bài dự thi, sản phẩm phải được đóng gói và gửi kèm bài dự thi.

BTC sẽ gửi lại email phản hồi cho các nhóm gửi bài dự thi theo đúng quy cách, trường hợp các nhóm không nhận được thư phản hồi lưu ý cần liên lạc lại với BTC của chương trình, BTC sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc trong quá trình nhận bài dự thi của các nhóm.

- Quy định trình bày bài dự thi

* Hình thức bao gồm các phần sau:

+  Các trang bìa:

- Trang bìa chính: đủ dấu tiếng Việt (xem mẫu 1)

- Trang phụ bìa (xem mẫu 2)

+  Mục lục: được đặt ngay sau trang phụ bìa (xem mẫu 3)

+ Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) : đặt ngay sau phần mục lục

+  Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ: đặt ngay trước phần Lời mở đầu

+ Đánh số trang: theo chữ số Ả rập: 1,2, 3, …

+ Kết cấu:

-  Lời mở đầu

- Chương 1

- Chương 2

- Chương 3

- ….

- Kết luận và kiến nghị

- Danh mục tài liệu tham khảo: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong bài dự thi

- Phụ lục

* Chi tiết trình bày:

Bài dự thi trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, nội dung. Bài dự thi tối thiểu 45 trang và tối đa không quá 70 trang khổ A4 không kể phụ lục.

- Soạn thảo văn bản: Bài dự thi được trình bày theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.3, kiểu gõ Unicode, lề trên 3.5 cm, lề dưới 3.0 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2.0 cm. Số trang được đánh ở giữa, trên đầu mỗi trang.

- Tiểu mục: Các tiểu mục của bài dự thi được trình bày và đánh số thành nhóm số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).

- Bảng biểu, hình vẽ, phương trình: Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 2016”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục Tài liệu tham khảo.

- Viết tắt: chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, những thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong bài dự thi. Phải có bảng danh mục các từ viết tắt cho bài dự thi đề nếu trong bài dự thi có sử dụng các chữ viết tắt.

- Tài liệu tham khảo và trích dẫn: Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác đều phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của bài dự thi.

Khi trích dẫn một đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn.

Cách xếp Danh mục tài liệu tham khảo (xem mẫu 4).

- Phụ lục của bài dự thi: phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung của bài dự thi, như: một số code chương trình, số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, …

5. Tiêu chí đánh giá bài dự thi và Hội đồng giám khảo

Bài dự thi được đánh giá trên thang điểm 100, trong đó:

  • Ý tưởng sáng tạo: tối đa 40 điểm
  • Giải pháp thực hiện: tối đa 25 điểm
  • Phương pháp nghiên cứu: tối đa 25 điểm
  • Trình bày bài dự thi: tối đa 10 điểm

+ Hội đồng chuyên môn cơ sở: Gồm các nhà khoa học, giảng viên trong lĩnh vực Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh.
+ Hội đồng chuyên môn chung khảo: Gồm các nhà khoa học có uy tín được mời từ các các cơ sở đào tạo có đội tham gia dự thi.

+ Ban Giám khảo: Gồm các nhà khoa học có uy tín được mời từ các cơ sở đào tạo về Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh; Các chuyên gia giàu kinh nghiệm được mời từ các doanh nghiệp.

6. Thời gian tổ chức

Cuộc thi được tổ chức với 02 vòng

* Vòng sơ khảo (01/10/2017 – 20/12/2017)

a. Các cơ sở đào tạo đăng ký dự thi với BTC chương trình

* Thời gian đăng kí từ ngày 05/12/2017 đến ngày 10/12/2017. 

Các nhóm thông qua cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đăng kí tham gia cuộc thi về cho BTC, BTC chương trình sẽ cung cấp cho mỗi nhóm một mã số đăng kí theo quy định.

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đăng ký (theo mẫu)
  2. Một ảnh hoặc video cả nhóm. Hình ảnh, video chú ý đến tính trẻ trung, sáng tạo (tránh phản cảm, thiếu nghiêm túc) để tạo sự kết nối, giao lưu, tương tác giữa các đội tham dự cuộc thi và với BTC.

Các cơ sở đào tạo tiến hành tổ chức Hội đồng chuyên môn cơ sở để tiến hành chấm sơ khảo M.I.S project 2017 tại chính cơ sở đào tạo nhằm tuyển chọn các bài dự thi xuất sắc nhất để gửi tới BTC – tham dự vòng chung khảo.

b. Các cơ sở đào tạo nộp bài dự thi của các nhóm

* Thời hạn: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 20/12/2017.

Mỗi cơ sở đào tạo đăng ký gửi tối đa 3 bài dự thi xuất sắc nhất của vòng sơ khảo cho BTC. Các cơ sở đào tạo giữ liên lạc thường xuyên với BTC trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Mọi thắc mắc phải được trao đổi, phản hồi với BTC cuộc thi, không hành động hoặc phát ngôn làm tổn hại đến uy tín của các cơ sở đào tạo, Nhà tài trợ, cá nhân thành viên ban chỉ đạo, ban cố vấn, ban giám khảo và các thí sinh khác.

* Vòng chung khảo (21/12/2017 – 06/01/2018)

BTC sẽ chuyển các bài dự thi nhận được từ các cơ sở đào tạo tới Hội đồng chuyên môn chung khảo để đánh giá và lựa chọn ra tối đa 15 bài dự thi xuất sắc để tham dự đêm chung kết tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong đêm chung kết sẽ có tối đa 06 bài dự thi cao điểm nhất trong số 15 bài dự thi xuất sắc được trình bày. Mỗi bài dự thi được trình bày trong thời gian tối đa 20 phút trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo và giải đáp thắc mắc đến từ phía khán giả (nếu có) nhằm xác định các vị trí cao nhất của cuộc thi. Các đội phải chuẩn bị slide và bản tóm tắt bài dự thi (tối đa 18 trang) gửi về email của BTC cuộc thi trước đêm chung kết ít nhất 01 ngày.

Các đội thuyết trình trước Ban giám khảo sẽ được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó:

  • Phong cách thuyết trình
  • Nội dung thuyết trình
  • Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo (và khán giả - nếu có)

Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 06/01/2018 tại Hội trường A trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7. Các quy định khác

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của các đội tham gia dự thi để phục vụ công tác truyền thông cho cuộc thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với vấn đề bản quyền của các bài tham gia dự thi.

- Quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng về việc đánh giá bài dự thi.

8. Thông tin liên hệ

Web: www.misproject.net

Email: project.mis2017.btc@gmail.com

Fanpage: fb.com/misproject.2017.neu

9. Phụ lục, mẫu biểu

MẪU 1: MẪU BÌA

https://www.mediafire.com/view/u9i4b81jwtub9k7/image001.png

MẪU 2: BÌA PHỤ

https://www.mediafire.com/view/z9siiayohg7vwk7/image002.png

MẪU 3

https://www.mediafire.com/view/nw7oxko1y5xcd8c/image003.png

Mẫu 4

https://www.mediafire.com/file/l5fhxng86wrnoc1/image004.png

Chú thích: (*) Thông tin dự kiến

ĐỊA ĐIỂM

Hội trường nhà A

Đại học Kinh Tế Quốc Dân

207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN

Đăng ký tham gia :

Bắt đầu từ 05/012/2017 đến 10/12/2017
Nhận đề tài thí sinh:

15/12/2017 - 20/12/2017.
Chấm thi,đánh giá đề tài:

21/12/2017 - 30/12/2017.
Lễ trao giải và công bố danh hiệu:

07/01/2018.