MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Cuộc thi hướng tới đối tượng chính là các bạn sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý với mục đích:
- Tìm kiếm, phát hiện và tạo cơ hội phát triển các tài năng trẻ trong ngành Hệ thống thông tin quản lý.
- Kết nối, thúc đẩy hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Quản lý.
-Đẩy mạnh việc thực hành, ứng dụng trong học tập và giảng dạy, giúp xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngành HTTTQL của Việt Nam.
- Góp phần định hướng phát triển lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý trong tương lai.

 

THỜI GIAN 
    Đăng ký tham gia : 1/8/2016 - 10/10/2016.
    Nhận đề tài thí sinh: 10/10/2016 - 15/10/2016.
    Chấm thi,đánh giá đề tài: 15/10/2016-30/10/2016
    Lễ trao giải và công bố danh hiệu: tháng 11/2016.


ĐỊA ĐIỂM
    Nhà văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân.